• (028) 39651399

  Hotline
 • 08:00 AM - 05:00 PM

  Monday - Friday
 • 27 Street 7, Cu Xa Binh Thoi, Ward 8

  District 11, HCMC, VN

Supply and installation of superheated hot water production, storage and distribution systems. Comes with a system of fuel tanks for the whole plant

 • Lò nước nóng siêu nhiệt BOSCH

 • Lò nước nóng siêu nhiệt BOSCH

 • Hệ thống phân phối nước nóng siêu nhiệt

 • Hệ thống phân phối nước nóng siêu nhiệt

 • Thi công lắp đặt lò nước nóng siêu nhiệt Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam

 • Thi công lắp đặt lò nước nóng siêu nhiệt Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam

 • Thi công lắp đặt lò nước nóng siêu nhiệt Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam

 • Hệ thống phân phối nước nóng siêu nhiệt

 • Hệ thống các Manifold trong phân phối nước nóng siêu nhiệt

Địa điểm: Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Quang Nam

Ngày hoàn thành: 10/2016

Công Ty Cơ Khí Kinh Luân cung cấp một lò nước nóng siêu nhiệt hiệu BOSCH
Công suất: 3270 KW
Áp suất thiết kế: 20bar
Nhiệt độ nước nóng 170oC
Nhiên liệu đốt : DO
Đi kèm là hệ thống bồn tồn trữ nước nóng, bồn giãn nở và hệ thống phân phối nước nóng. Đây là hệ thống cung cấp nước siêu nhiệt đầu tiên dùng trong nhà máy bia trên cả nước Việt Nam do Kinh Luân và đối tác thiết kế chế tạo (kể cả hệ thống điều khiển tự động). Đồng thời Kinh Luân cũng cung cấp hệ thống chứa và phân phối dầu DO cho toàn nhà máy giống như ở nhà máy Đà Nẵng.