• (028) 39651399

    Hotline
  • 08:00 AM - 05:00 PM

    Monday - Friday
  • 27 Street 7, Cu Xa Binh Thoi, Ward 8

    District 11, HCMC, VN

Cung cấp trọn gói hệ hống Lò hơi 10T/h GETABEC cho nhà máy VBL Đà Nẵng

Địa điểm:

Ngày hoàn thành:

Công ty Cơ Khí Kinh Luân cung cấp 01 lò hơi GETABEC, Model HDO 10000/13. Áp suất thiết kế: 13bar, Nhiên liệu: DO.
Đi kèm lò hơi là các thiết bị phụ trợ như: bộ khử khí, bộ làm mềm và cấp hóa chất, bồn xả đáy, bộ phân phối hơi, v.v.